Kontakt

Bestyrelsen i Kirke Hyllinge antennelaug

Næstformand

Sekretær

Formand

Bjarke Adelgaard

Email: formand@krhantenne.dk

24 81 40 70


Bestyrelsesmedlem

Thomas Karstenskov

Webmaster

24 81 40 70

Steffen Qvistgaard

24 81 40 70

Bestyrelsesmedlem

Henrik Riis

24 81 40 70

..

Bestyrelsesmedlem

..

Bestyrelsesmedlem

..

Bestyrelses suppleant

..